Điều kiện & Điều khoản sử dụng website

Hướng tới phát triển hệ thống website an toàn, chuyên nghiệp để phục vụ cộng đồng người tham gia sử dụng dịch vụ của XerezCD (gọi tắt là “Người dùng “), đồng thời hỗ trợ Người dùng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của bản thân và trách nhiệm của XerezCD trong quá trình Người dùng tham gia sử dụng trang web.

Chúng tôi công khai thực hiện Điều kiện & Điều khoản sử dụng website theo quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo không nội dung nào trong các tài liệu của chúng tôi cản trở quyền tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Người dùng sử dụng các dịch vụ hoặc liên quan đến thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của Người dùng.

Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng trang web này. Bằng viêc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý ràng buộc với Điều kiện & Điều khoản sử dụng website XerezCD và tuân thủ tuyệt đối. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ và trang web của chúng tôi.

Khái niệm chung

Các thuật ngữ sau đây áp dụng chung cho Điều kiện và Điều khoản:

 • “Website”: là hệ thống thông tin dùng để thiết lập trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên không gian mạng.
 • “Nội dung trên website”: là mọi thông tin, dữ liệu, tài liệu, tài nguyên, văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, tệp âm thanh, sáng chế, nhãn hiệu thương mại, tên thương mại, mẫu logo của NAPAS, sản phẩm, dịch vụ, bí mật kinh doanh hay tư liệu khác của NAPAS được đăng tải và/hoặc tạo ra trên Website. Toàn bộ Nội Dung Trên Website là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của NAPAS.
 • “Điều khoản sử dụng”: là các điều khoản sử dụng Website được nêu tại đây và đăng tải trên Website.
 • “Người sử dụng”, “khách hàng”, “bạn”: là cá nhân và/hoặc tổ chức truy cập vào Website để tiếp cận, sử dụng Nội Dung Trên Website.
 • “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”: đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng ta.

Lưu ý: Tất cả thuật ngữ trên dù được sử dụng ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa hay viết thường đều được xem là giống nhau và có thể hoán đổi cho nhau.

Điều kiện & Điều khoản

Các điều kiện và điều khoản sau đây chỉ ra các quy tắc và quy định đối với việc sử dụng Trang web của XerezCD tại địa chỉ truy cập https://xerezcd.com/.

1. Cookies

Cookie là những tập tin một trang web gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web.

Bằng cách truy cập XerezCD, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của XerezCD.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để truy xuất thông tin chi tiết của Người dùng cho mỗi lần truy cập. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt một số chức năng nhất định nhằm hỗ trợ Người dùng truy cập trang web dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của XerezCS cũng có thể sử dụng cookie.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

XerezCD và/hoặc người cấp phép của XerezCD sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả Nội dung trên XerezCD bao gồm nhưng không giới hạn nội dung, logo, thương hiệu, chỉ dẫn, nhãn hiệu được giới thiệu trong website. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập và sử dụng dịch vụ của XerezCD cho mục đích cá nhân nhưng phải tuân thủ các hạn chế đặt ra trong Điều kiện & Điều khoản.

Không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ XerezCD
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép phụ tài liệu từ XerezCD
 • Sản xuất, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ XerezCD
 • Phân phối lại nội dung từ XerezCD

3. Giới hạn tuổi

Chúng tôi khuyến khích đối tượng truy cập trên 18 tuổi hoặc đủ khả năng chịu trách nhiệm hành vị dân sự.

Trong trường hợp dưới 18 tuổi, phải có sự đồng ý bằng văn bản của bố mẹ hoặc người giám hộ. Mọi hành vi cố tình truy cập khi chưa đủ điều kiện tham gia, XerezCD sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

4. Quyền kiểm soát bình luận

Nhiều chuyên mục của trang web cho phép Người dùng đăng tải và trao đổi ý kiến cũng như thông tin. XerezCD không chỉnh sửa, đánh giá hoặc xuất bản bình luận của người dùng trước khi được tải lên. Tuy nhiên, bình luận của Người dùng không phản ánh quan điểm và ý kiến của XerezCD, cũng như đại lý và/hoặc chi nhánh của XerezCD.

Bình luận của Người dùng chỉ phản ánh quan điểm và ý kiến của Người dùng. Trong phạm vi pháp luật hiện hành, XerezCD sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bình luận của Người dùng hoặc bất kỳ chi phí thiệt hại nào gây ra và/hoặc phải gánh chịu hậu quả do bất kỳ hành động sử dụng và/hoặc đăng tải và/hoặc xuất hiện của bình luận Người dùng trên website XerezCD.

XerezCD có quyền theo dõi và thu hồi tất cả bình luận không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm quy định về Điều kiện & Điều khoản.

Bạn được quyền đăng tải bình luận trên trang web với đầy đủ sự đồng ý cần thiết để thực hiện hành động bình luận. Tuy nhiên:

 • Bình luận không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba bất kỳ;
 • Bình luận không được chứa tư liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp;
 • Bình luận không được sử dụng tư liệu để thu hút, thúc đẩy hoạt động kinh doanh hoặc tùy chỉnh, phô bày các hoạt động thương mại, hoạt động bất hợp pháp.

Đồng thời, việc bình luận có nghĩa bạn đã cấp cho XerezCD giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa tất cả bình luận của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

5. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc quy định của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Truy cập trang web, đồng nghĩa bạn đã thừa nhận và đồng ý XerezCD sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

6. Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Đồng thời nghiêm cấm lợi dụng liên kết website của chúng tôi để trục lợi bất chính trên bất kỳ trang web nào có nội dung bôi nhọ, tục tĩu, vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm quyền lợi của bên thứ ba.

7. Quyền liên kết

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc một liên kết cụ thể nào dẫn đến trang web của chúng tôi. Bạn phải chấp thuận xóa ngày lập tức tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi có quyền áp dụng chính sách liên kết bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp tiếp tục liên kết với trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và phải tuân theo Điều kiện và Điều khoản liên kết này.

8. Yêu cầu loại bỏ các liên kết

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu xóa liên kết của bạn nhưng không bắt buộc phải làm theo hoặc phản hồi trực tiếp tới bạn.

9. Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ lo ngại hoặc tranh chấp nào về dịch vụ, trước tiên, bạn đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp bằng cách liên hệ với XerezCD.

10. Từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, XerezCD hoặc nhà cung cấp của XerezCD sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, vì lý do gián đoạn kinh doanh, vì thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và/hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với dịch vụ, hoặc mặt khác liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều kiện & Điều khoản này), ngay cả khi XerezCD hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.

Liên hệ chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Điều kiện và Điều khoản, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập trang Liên hệ của chúng tôi: https://xerezcd.com/lien-he/